Feb 13, 2015

Aisa Nahi K Ghum Ne Barhai Ho Apni

Aisa Nahi K Ghum Ne Barhai Ho Apni Umer
Mausam Khushi Ka Waqt Se Pehle Guzr Gaya...

Aisa Nahi K Ghum