Feb 9, 2015

Dekh Lete Hain Khalish Dil Ki Mita Lete Hain

Dekh Lete Hain Khalish Dil Ki Mita Lete Hain
Pas-e-Dewaar Khare Hain Tera Kya Lete Hain...

Dekh Lete Hain