Feb 10, 2015

Hathon Me Masha'alen Liye Kuch Log

Hathon Me Masha'alen Liye Kuch Log Rat Ko
De Kar Faraib-e-Roshni Basti Jala Gaye...