Jun 12, 2015

Jahan Jahan Koi Thokar Hai Meri Qismat Me

Jahan Jahan Koi Thokar Hai Meri Qismat Me
Wahin Wahin Liye Phirti Hai Zindagi Mujh Ko...

Jahan Jahan Koi