Jul 15, 2015

Gunahgaron Me Hun Shamil Gunahon Se Nahi

Gunahgaron Me Hun Shamil Gunahon Se Nahi Waqif
Saza To Mil Rahi Hai Mujh Ko Par Khuda Jane Khata Kya Hai...

Submitted By: M. Khaalid