Nov 21, 2015

Abhi Jo Takabur Main Kar Raha Hai Nazar Andaz

Abhi Jo Takabur Main Kar Raha Hai Nazar Andaz Mujhe
Qabrain Khodta Phirega Mere Hum-Namo Ki...

Submitted By: Uzair Nutkani