Nov 21, 2015

Main Apne Daur Ka Yousuf Zarur Hun Lekin

Main Apne Daur Ka Yousuf Zarur Hun Lekin
Kuwain Main Qaid Hun Bazar Tak Nahi Aya...

Blogger: Waqas Ali