Jan 9, 2016

Muhabbat Ki Tamana Hai To Phir Wo Wasf

Muhabbat Ki Tamana Hai To Phir Wo Wasf Paida Kr
Jahan Se Ishq Chalta Hai Wahan Tak Naam Paida Kr...

Submitted By: Nehal