Jan 19, 2016

Tum Ne Rasman Mujhe Salam Kia

Tum Ne Rasman Mujhe Salam Kia
Log Kya Kya Gumaan Kar Bethy...

Tum Ne Rasman