Feb 28, 2016

Waqt Wo Koh-e-Giraan Hai Jis K Malbay

Waqt Wo Koh-e-Giraan Hai Jis K Malbay Talay
Sirf Insan Hi Nahi Khawab Bhi Dab Jate Hain...

Waqt Wo Koh