Nov 9, 2016

Aj Khud Ki Duniya Veraan Hai Saqi

Aj Khud Ki Duniya Veraan Hai Saqi
Kabhi Me Hansta Tha Auron Ko Dekh Kar...

Submitted By: Umer Hayat Saqi