Nov 8, 2016

Tum Bhi Sada Ho Kabhi Chaal Badalte

Tum Bhi Sada Ho Kabhi Chaal Badalte Hi Nahi
Hum Bhi Sada Hain Usi Chaal Main Aa Jate Hain...

Tum Bhi Sada