Nov 4, 2016

Dar Haqiqat Khata Thi Dono Ki

Dar Haqiqat Khata Thi Dono Ki
Us Ko Jana Tha Main Ne Jane Dia...

Dar Haqiqat Khata