Feb 11, 2017

Sub Ko Chora Tere Liye Aur Ab

Sub Ko Chora Tere Liye Aur Ab
Tujh Se Milne Ka Bhi Irada Nahi...

Sub Ko Chora