Feb 13, 2017

Khud Se Na Door Ki Jiye Mar Jaungi Hazoor

Khud Se Na Door Ki Jiye Mar Jaungi Hazoor
Mujrim Hun Pas Rakh K Saza Di Jiye Mujhe... 

Khud Se Na