May 9, 2017

Taveez Likh K Deta Tha Umar-E-Taveel K

Taveez Likh K Deta Tha Umar-E-Taveel K
Aamil Wo Khud Bechara Jawani Main Mar Gaya...

Taveez Likh K