May 9, 2017

Wo Tahi-Dast Bhi Kya Khoob Kahani Gar Tha

Wo Tahi-Dast Bhi Kya Khoob Kahani Gar Tha
Baton Baton Main Mujhe Chand Bhi La Deta Tha...

Blogger: Waqasaliwaqy