Jun 28, 2017

Jese Ek Dard Utha Ho Ek Dawa Ki Talash Me

Jese Ek Dard Utha Ho Ek Dawa Ki Talash Me
Nikla Hai Koi Aaj Apne KHUDA Ki Talash Me...

Jese Ek Dard