Jun 26, 2017

Zameer Marta Hai Ehsas Ki Khamoshi Se

Zameer Marta Hai Ehsas Ki Khamoshi Se
Ye Wo Wafat Hai Jis Ki Qabar Nahi Hoti...

Submitted By: Hussain Iqbal

Zameer Marta Hai