Oct 3, 2017

Aj Khud Ka Zameer Hi Sawal Kar Betha

Aj Khud Ka Zameer Hi Sawal Kar Betha
Kahan Hai Wo Mohabbat Jis Pe Naz Tha...

Aj Khud Ka