Oct 2, 2017

Gulab Sary Madham Dikhai Dete Hain

Gulab Sary Madham Dikhai Dete Hain
Nazar Jab Bhi Tere Chehry Ka Tawaf Karti Hai...

Gulab Sary Madham