Dec 25, 2017

Mene Dil Se Kaha

Mene Dil Se Kaha
Jheel Gaye Hum Hijr Ka Din
Dil Ne Chupky Se Kaha
Rat Zara Ho Lene Do...

Mene Dil Se