Dec 27, 2017

Sookhy Patton Me Bhi Any Lagi Mushk-E-Ambar

Sookhy Patton Me Bhi Any Lagi Mushk-E-Ambar
Teri Bikhri Hui Yaden Hain Aur Ye December...

Sookhy Patton Me