Apr 30, 2018

Milte Hain Is Ada Se Keh Goya Khafa Nahi

Milte hain is ada se keh goya khafa nahi
Kya aap ki nigah se ham ashna nahi

Milte Hain Is Ada Se Keh Goya Khafa Nahi