May 24, 2018

Mein Chahoon Bhi To Woh Alfaaz Nah Likh Paon

Mein chahoon bhi to woh alfaaz nah likh paon
Jis mein bayan ho jaye ke kitni mohabbat hai tum se

Mein Chahoon Bhi To Woh Alfaaz Nah Likh Paon