May 24, 2018

Shikaetain Saari Jor Jor Kar Rakhi Theen Mein Ne

Shikaetain saari jor jor kar rakhi theen mein ne
Gilaay apne laga ke us ne sara hisaab bigaar diya

Shikaetain  Saari Jor Jor Kar Rakhi Theen Mein Ne