May 3, 2018

Rim Jhim Rim Jhim Baras Rahi Hay

Rim jhim rim jhim baras rahi hay
Yaad tumhari qatra qatra

Rim Jhim Rim Jhim Baras Rahi Hay