Jun 2, 2018

Ho Na Jay Husan Ki Shan Main Gustakhi Kahin

Ho na jay husan ki shan main gustakhi kahin
Tum chalay jao ke tumhain daikh ker piyar ata hay

Ho Na Jay Husan Ki Shan Main Gustakhi Kahin