Jul 12, 2018

Is Barish Se Keh Do Mere Angan Main Na Berse

Is Barish Se Keh Do Mere Angan Main Na Berse

Is barish se keh do mere angan main na barse
Usay dekh ker koi shiddat se yad ata hai