Jul 14, 2018

Yad Hain Hamain Apne Sub Ke Sub Gunah

Yad Hain Hamain Apne Sub Ke Sub Gunah

Yad hain hamain apne sub sub ke gunah
Ek mohabbat kar lie dusra tum se kar lie tesra be panah ker lie


0 comments:

Post a Comment

Add your comments, Poetry related to this Poetry.