Aug 23, 2018

Eid Jub Bhi Ati Hay Milne Ka Imkan Rehta Hay

Eid Jub Bhi Ati Hay Milne Ka Imkan Rehta Hay

Eid jub bhi ati hay milne ka imkan rehta hay
Mil ke kiya kahain ge sooch ker dil peraishan rehta hay