Aug 23, 2018

Eid Ke Khiyal Ne Khush Tu Kerdiya Hay Lakin

Eid Ke Khiyal Ne Khush Tu Kerdiya Hay Lakin

Eid ke khiyal ne khush tu kerdiya hay lakin
Ab bhi sooch ker tumhain dil bauhat udaas hay