Aug 13, 2018

Khoob Hai Shoq Ka Yeh Pahlu Bhi

Khoob Hai Shoq Ka Yeh Pahlu Bhi

Khoob hai shoq ka yeh pahlu bhi
Main bhi barbad ho gya tu bhi