Aug 12, 2018

Jaoo Muaf Kiya Ane Wale Waqt Main

Jaoo Muaf Kiya Ane Wale Waqt Main

Jaoo muaf kiya ane wale waqt main
Khuda tumhari beti ko tum jesay merdon se bachaey