Aug 15, 2018

Qadam Qadam Pe Thoker Khana Partey Hai

Qadam Qadam Pe Thoker Khana Partey Hai

Qadam qadam pe thoker khana partey hai 
Kitna mushqel hai es dor main mukhlis hona