Aug 9, 2018

Qismat Meri Aaj Or Bhi Rashk K Qabil Hai

Qismat Meri Aaj Or Bhi Rashk K Qabil Hai

Qismat meri aaj or bhi rashk k qabil hai
Jo mera mehboob mere muqabil hai
Submitted By: Muhammad Zaki Alvi