Aug 11, 2018

Us Ki Awaz Sunlun Tu Mil Jata Hay Dil Ko Sukon

Us Ki Awaz Sunlun Tu Mil Jata Hay Dil Ko Sukon

Us ki awaz sunlun tu mil jata hay dil ko sukon
Dil ko dikho to sahi meray dard ka ilaj kaisa hay