Sep 1, 2018

Aik Jhalak Daikhna He Ab Kafi Nahi

Aik Jhalak Daikhna He Ab Kafi Nahi

Aik jhalak daikhna he ab kafi nahi
Tu mujhey rubaru, hobahu, jabaja chahyeah