Sep 26, 2018

Jo Tu Nahi Hai To Yeh

Jo Tu Nahi Hai To Yeh

Jo tu nahi hai to yeh mukammil na ho sake gi
Teri yahi ahmiyat hai meri kahanion main