Sep 26, 2018

Woh Jesey Nind Kaha Karte Hain

Woh Jesey Nind Kaha Karte Hain

Woh jesey nind kaha karte hain sub chain ki nind
Woh tere bad kabhi ankh main utri hi nahi