Sep 14, 2018

Kitaboon Ki Tarah Bohat Se Alfaaz Hain


Kitaboon ki tarah bohat se alfaaz hain mujh main
Aur kitaboon ki tarah he bohat khamoosh rehta hoon