Sep 6, 2018

Kyoun Sharkmiknda Karty Ho

Kyoun Sharkmiknda Karty Ho

Kyoun sharminda karty ho haal hamara poch ker
Haal hamara wahi hai jo tum ne bna rakha hai