Sep 5, 2018

Khud Ko Masroof Samajhte Ho

Khud Ko Masroof Samajhte Ho

Khud ko masroof samajhte ho zara ik bat bhi sun lo
Jis din hum howe masroof tumhe shikwah bohaut ho ga