Sep 12, 2018

Likhta Hoon Tu Tum He Utarte Ho Qalam Se

Likhta Hoon Tu Tum He Utarte Ho Qalam Se

Likhta hoon tu tum he utarte ho qalam se
Perhta hoon tu lehja bhi tum, aawaz bhi tum