Oct 21, 2018

Kuch Bhi Likhon, Kuch Bhi Kahoon

Kuch Bhi Likhon, Kuch Bhi Kahoon

Kuch bhi likhon, kuch bhi kahoon
Bin tumhare sub adhoora hay