Nov 10, 2018

Agar Bicharne Ka Irada Ho Tu Mujh Se

Agar Bicharne Ka Irada Ho Tu Mujh Se

Agar bicharne ka irada ho tu mujh se mashwara kerna
Mohabbat main koi bhi faisla zaati nahi hota