Nov 16, 2018

Khereed Tu Laina Tha Hum Ne Bhi Mehboob

Khereed Tu Laina Tha Hum Ne Bhi Mehboob

Khereed tu laina tha hum ne bhi mehboob apna
Dil tu bara nawaab tha per muqaddar ghareeb nikla