Nov 9, 2018

Koon Daikhta Hay Kisi Ko Ab Seerat

Koon Daikhta Hay Kisi Ko Ab Seerat

Koon daikhta hay kisi ko ab seerat-e-ikhlaq ki nazar se
Sirf khoobsoorti ko poojte hain naye zamane ke loog