Dec 28, 2018

Jul Jatay Hain Hum Tumhain Sub Se

Jul Jatay Hain Hum Tumhain Sub Se

Jul jatay hain hum tumhain sub se meharbaan hota daikh ker
Yoon khiyanat na kiya kero tum imanat ho humari