Dec 29, 2018

Kuch Khuwab Meri Jagti Aankhon Ko Soonp Ker

Kuch Khuwab Meri Jagti Aankhon Ko Soonp Ker

Kuch khuwab meri jagti aankhon ko soonp ker
Woh aandhiyon main rait ka ghur de giya mujhay